WNIOSEK

O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOBOWEJ

Rok szkolnym 2023/2024
PROSZĘ ZAZNACZYĆ INSTRUMENT PIERWSZEGO WYBORU:


PROSZĘ ZAZNACZYĆ INSTRUMENT DRUGIEGO WYBORU:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
NAZWISKO:
IMIĘ (IMIONA):
DATA URODZENIA:
MIEJSCE URODZENIA:
PESEL:
ADRES ZAMIESZKANIA:
KOD POCZTOWY:
TELEFON:
SZKOŁA:
MIEJSCOWOŚĆ: KLASA:

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
.
IMIĘ I NAZWISKO (MATKI):
ADRES ZAMIESZKANIA:
KOD POCZTOWY:
TELEFON:
ADRES E-MAIL:


IMIĘ I NAZWISKO (OJCA):
ADRES ZAMIESZKANIA:
KOD POCZTOWY:
TELEFON:
ADRES E-MAIL:


(*)


(*)